- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางถึงประเทศไทย

     วันที่ 3 มีนาคม 2564  คณะทำงานฝ่ายประสานงานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  ได้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากราชอาณาจักรกัมพูชา รอบที่ 1 กลุ่มที่ 2 จำนวน 30 คน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยที่จุดผ่านแดนช่องจอม และเข้ารับการกักกันโรค…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาจีน

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาชาวจีน ผ่านการสนทนาแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการสนทนาภาษาไทยประจำสัปดาห์ โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเตรียมความพร้อมหลักสูตรรองรับนักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันภาษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนจากสาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Foundation Courses สำหรับนักศึกษาชาวจีนที่จะเดินทางมาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา…

Read More