- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนจีนเรียนฟรี

     ด้วยทางบริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด (Education Overseas Co.,Ltd) ทำโครงการร่วมกับ JS Carnival ประเทศจีน และดำเนินการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นสมัคร จนถึงเริ่มการศึกษาที่ประเทศจีน ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้าโครงการดังกล่าว     ประเภทของทุนที่ทามหาวิทยาลัยในประเทศจีนมอบให้มีดังนี้1. ทุนเรียนฟรีภาษาจีน 1 ปี…

Read More