- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาจีน

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาชาวจีน ผ่านการสนทนาแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการสนทนาภาษาไทยประจำสัปดาห์ โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเตรียมความพร้อมหลักสูตรรองรับนักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันภาษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนจากสาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Foundation Courses สำหรับนักศึกษาชาวจีนที่จะเดินทางมาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา…

Read More