- ข่าวกิจกรรม

ประชุมแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

     วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ โดยทั้งสามหน่วยงานมีความสนใจที่จะดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย East China University of Technology…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ จากกัมพูชา ศึกษาดูงานและเข้าอบรมภาษาไทย

       วันที่ 17 มีนาคม 2564 พล.อ.อธิคม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการทุนพระราชทานฯ นำนักเรียนทุนพระราชทานจากประเทศกัมพูชา ที่ผ่านการกักกันโรค จำนวน 53 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สนามช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หลังจากนั้น คณะทำงานฝ่ายประสานงานฯ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา Global UGRAD ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program: Global UGRAD) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มทักษะภาวะความเป็นผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนจีนเรียนฟรี

     ด้วยทางบริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด (Education Overseas Co.,Ltd) ทำโครงการร่วมกับ JS Carnival ประเทศจีน และดำเนินการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นสมัคร จนถึงเริ่มการศึกษาที่ประเทศจีน ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้าโครงการดังกล่าว     ประเภทของทุนที่ทามหาวิทยาลัยในประเทศจีนมอบให้มีดังนี้1. ทุนเรียนฟรีภาษาจีน 1 ปี…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันชิงทุนการศึกษา Global UGRAD ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอเข้าแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022)…

Read More