- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางถึงประเทศไทย

     วันที่ 3 มีนาคม 2564  คณะทำงานฝ่ายประสานงานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  ได้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากราชอาณาจักรกัมพูชา รอบที่ 1 กลุ่มที่ 2 จำนวน 30 คน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยที่จุดผ่านแดนช่องจอม และเข้ารับการกักกันโรค…

Read More