- ข่าวกิจกรรม

ประชุมแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

     วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ โดยทั้งสามหน่วยงานมีความสนใจที่จะดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย East China University of Technology…

Read More