- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน
(นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูตมรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้)

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

5. เคยเข้าร่วมกิจกรรม Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ** ง่ายๆ เพียงทำหน้าที่ใดก็ได้ในกิจกรรม NRRU Toastmasters Club เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็น Speaker, grammarian, personal evaluator, word of the day etc. (น้องๆ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตก่อนได้เลย และเมื่อเข้าร่วม NRRU Toastmasters Club แล้ว จึงค่อยนำหลักฐานมายื่นในวันอบรม เช่น agenda& minutes ซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ในวันที่ 13, 27 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 11, 25 ธันวาคม 2562 และวันที่ 8 มกราคม 2563)
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ อาคารบูรณวิทยาการ สอบถามเพิ่มเติมการเข้า Club ได้ที่ facebook fanpage: NRRUToastmastersClub

**********************************************************
6. หลังจากเข้าอบรมยุวทูตและผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามในกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย หรือ กองวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี

7. หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นำส่งก่อนวันอบรม (กดเพื่อดาวน์โหลด)

เพียงเท่านี้น้องๆ นักศึกษาก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
การได้ฝึกฝนและสะสมประสบการณ์จากการทำงานในการปฏิบัติงานจริง ถือได้ว่าเป็นความรู้อันมีค่าที่จะติดตัวนักศึกษาในการพัฒนาตนเองและการทำงานในอนาคตต่อไป

สมัครออนไลน์คลิกเลย!
หรือดาวน์โหลดใบสมัครคลิกเลย!!

รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
อบรมในวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563
สอบในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
ประกาศผลสอบในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรีบสมัครเข้ามานะคะ รับจำนวนจำกัด ปิดรับก่อนกำหนดเมื่อเต็มจำนวนค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม/ขอรับใบสมัคร/ส่งใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009009 ต่อ 1547