- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – 17 ธันวาคม 2562 นายธนาธิป บัวเทศ นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา…

Read More