- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจีน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมกับตัวแทนจาก Qingdao Binhai University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ จำนวน 6 ท่าน ร่วมกับ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ ณ…

Read More