- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (SEA-Teacher) บรรยายประสบการณ์สอนก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) นำเสนอประสบการณ์ฝึกสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญวัฒนาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบของที่ระลึก และ ดร. แวววลี แววฉิมพลี กรรมการหลักสูตรครุศาสตรภาษาอังกฤษ และนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมครุเวทย์ ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 3 คน จะเดินทางกลับประเทศ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562