- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิจัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารทับแก้ว ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More