- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning) Honors Program 2019

     สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning) Honors Program ประจำปี 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภูมิภาค…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ลงชื่อเข้าทดสอบ Pre TOEIC

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษา ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ลงชื่อเข้าทดสอบ Pre TOEIC เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู – ผู้มีสิทธิ์สอบ ให้เข้าสอบ Pre-test (TOEIC test) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562…

Read More

- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM AY2019/2020 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)        ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT)…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครล่ามแปลภาษา การแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3

     ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่มีความต้องการพัฒนาตัวเอง โอกาสดีๆมาแล้วค่ะ กับการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 เอเชี่ยน คัฟ ซีรี่ส์ 1 ประจำปี 2562 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 -10 เมษายน 2562  ตำแหน่งการรับสมัครมีดังนี้…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชภัฏโคราช จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู

     วันที่ 19 มีนาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องสถาบันภาษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Young Southeast Asian Leaders Initiative

     สถานทูตสหรัฐฯ และโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชนชาวไทยอายุระหว่าง 18-35 ปี ลงทะเบียนเป็นสมาชิกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YSEALI โดยสมาชิกโครงการ YSEALI จะมีสิทธิ์สมัครชิงทุนสนับสนุนกิจกรรม YSEALI Seeds…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

     วันที่ 12 มีนาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ Mrs. Anna Rogers, Coordinator GGF Education Outreach Public Affairs…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าอบรมและสอบ TOEIC ฟรี!!

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าอบรมและสอบ TOEIC ฟรี!! จำนวน 110 คน      กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 1. นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561…

Read More