- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการเขียนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีน กับวิทยากรจากประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมการเขียนพู่กันจีน ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School…

Read More