- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการเขียนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีน กับวิทยากรจากประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมการเขียนพู่กันจีน ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School of Fine Arts ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีน จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากร ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม ดังนี้
1. วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
2. วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
       อบรมเวลา 13.00-15.30 ณ ห้อง 36.07.02 ชั้น 7 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากนักศึกษา หรือบุคลากรที่สนใจอยากเข้าร่วมเรียน  <<สามารถสมัครได้ที่นี่>>   หรือติดต่อได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-009009 ต่อ 1548 การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น