- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนการเดินทางให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 14…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน! เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2561…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัย

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors)  โดยเชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษและการทำวิจัย จาก Bishop  Grosseteste University สหราชอาณาจักร มาพูดคุยหาแนวทางการทำความร่วมมือในอนาคตและจัดอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน คือ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ…

Read More