- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนการเดินทางให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 14…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน! เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2561…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัย

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors)  โดยเชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษและการทำวิจัย จาก Bishop  Grosseteste University สหราชอาณาจักร มาพูดคุยหาแนวทางการทำความร่วมมือในอนาคตและจัดอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน คือ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day “ทำดีด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ถนนรอบนอกและภายในมหาวิทยาลัย

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

      กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนักศึกษาชาวจีน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT), Omiya Campus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5…

Read More

- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

        กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Science มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษาไปมาเลเซีย

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ในโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NRRU Toastmasters Club Training!

       วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club Training) ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย (JCU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และฝึกประสบการณ์ด้านการบริการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน –…

Read More