- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

       วันที่ 26 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมทั้ง ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้        โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งไฟล์รูปถ่ายขนาด 1″ จำนวน 1 รูป…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น รอบที่ 4 ของปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวจันทร์กฤษณา จู   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพชร สุกเกรียม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวพรรณราย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 11 กันยายน 2561 อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ…

Read More