- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมัครได้ที่ <<คลิกที่นี่>> และนำใบสมัครมายื่นได้ที่สำนักกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อมาศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 44 คน ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More