- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

       เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน จำนวน 6 คน เดินทางถึงประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น (YPU)

       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับ Miss Tamami Yokota นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม…

Read More