- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมงานครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้จัดกิจกรรมออกบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังได้ร่วมแสดงการรำพื้นบ้านของประเทศบรูไนอีกด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำหน่วยงานของกองวิเทศสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้รู้จัก เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับตนเอง