- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมส่งนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ “TOYOTA International Challenge 2024”

       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 16 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ในรายการกีฬาแบดมินตัน “TOYOTA International Challenge 2024” ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25…

Read More