- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ จากกัมพูชา เข้ารับการอบรมภาษาไทยก่อนมาศึกษา ม.ราชภัฏโคราช

       วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นักเรียนทุนในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 50 คน เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาไทยเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2567 โดยมี…

Read More