- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬานานาชาติ

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬานานาชาติ จำนวน 2 รายการแข่งขัน ดังนี้       1. การแข่งขัน TOYOTA International Challenge 2024 ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2567 ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา…

Read More