- ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน การแข่งขัน 2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championship (กีฬาฟันดาบ)

       วันที่ 22 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน ในรายการแข่งขัน 2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championship (กีฬาฟันดาบ) โดยจะจัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครราชสีมา…

Read More