- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนชาวกัมพูชา เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2567

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings       ทั้งนี้ มีนักเรียนกัมพูชาเข้ารับการสัมภาษณ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูต ครั้งที่ 15

       กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ        หากน้องๆ นักศึกษามีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมคุณสมบัติการสมัครอย่างละเอียดได้ที่: https://shorturl.at/begO5 หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี…

Read More