- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ จากกัมพูชา เข้ารับการอบรมภาษาไทยก่อนมาศึกษา ม.ราชภัฏโคราช

       วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นักเรียนทุนในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 50 คน เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาไทยเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2567 โดยมี คุณวันชนะ หาคำบุตร เป็นผู้ดูแล
       การดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับนักเรียนทุนฯ ชาวกัมพูชา จำนวน 2 คน เพื่อเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ