- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ จากกัมพูชา เข้ารับการอบรมภาษาไทยก่อนมาศึกษา ม.ราชภัฏโคราช

       วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นักเรียนทุนในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 50 คน เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาไทยเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2567 โดยมี…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมส่งนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ “TOYOTA International Challenge 2024”

       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 16 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ในรายการกีฬาแบดมินตัน “TOYOTA International Challenge 2024” ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะ เทคนิคการสื่อข่าวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

       วันนี้ (25 มีนาคม 2567) บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง เทคนิคการสื่อสารข่าวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2) ซึ่งจัดขึ้นโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน การแข่งขัน 2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championship (กีฬาฟันดาบ)

       วันที่ 22 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน ในรายการแข่งขัน 2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championship (กีฬาฟันดาบ) โดยจะจัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา หารือดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 19 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและพลศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมร่วมกับ Mr. Wayne Dyble ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์…

Read More