- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช และ Korat City Tour ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

       วันที่ 28 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิมขวัญ…

Read More