- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2566

       วันที่ 4 กันยายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…

Read More