- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Buddy) เดินทางไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง…

Read More