- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรม Korat City Tour เรียนรู้เมืองโคราช

       วันที่ 1 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินเดียและคณะ หารือทางวิชาการร่วมกัน

       วันที่ 1 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และ ผศ.ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

Read More