- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ศึกษาประวัติศาสตร์พิมาย

       วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) พร้อมด้วยนักศึกษาอาสาสมัครล่ามและแปลภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนศ.แลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย เข้าพบรองอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกสอน ในโครงการ SEA-Teacher Project

       วันที่ 17 ตุลาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แวววลี แววฉิมพลี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project)…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

       ด้วย สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ (ในรูปแบบออนไลน์) เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (การบรรยายเป็นภาษาไทย)       ► การบรรยายพิเศษจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์รับการตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       วันที่ 11 ตุลาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีการจ้างชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานทุกคน มีเอกสารการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องครบถ้วน        พร้อมกันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ให้แก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย