- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Buddy) เดินทางไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project)
       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNTAD เดินทางมาเพื่อดำเนินกิจกรรมสังเกตการสอนและทดลองสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยจะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 19 ตุลาคม 2566