- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินเดียและคณะ หารือทางวิชาการร่วมกัน

       วันที่ 1 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และ ผศ.ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ His Excellency มิสเตอร์นาเกช ซิงห์ (Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือกับสาธารณรัฐอินเดีย ณ ห้องประชุมรัตนเพียร (อาคาร 9 ชั้น 2) และห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์