- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรม Korat City Tour เรียนรู้เมืองโคราช

       วันที่ 1 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 2. วัดศาลาลอย และ 3. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ โดยรับฟังการบรรยายจาก คุณธิภัทร์ ธรรมโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
       การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา มากยิ่งขึ้น