- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช และ Korat City Tour ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

       วันที่ 28 กันยายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร หลังจากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครล่ามและแปลภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ข้อมูล
       และในวันที่สองของการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 29 กันยายน 2566) บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา เดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร 2. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 3. วัดศาลาลอย และ 4. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ โดยรับฟังการบรรยายจาก คุณธิภัทร์ ธรรมโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
       การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา มากยิ่งขึ้น