- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาพยาบาล จากประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 18 สิงหาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์กฤตกร หมั่นสระเกษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เดินทางไปต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จำนวน 10 คน จาก Faculty of Nursing, Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นได้นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และหมู่บ้านญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นจากอดีตสู่ปัจจุบัน ก่อนที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจะดำเนินโครงการร่วมกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโรงพยาบาลในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 – 27 สิงหาคม 2566 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา