- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน และอาจารย์ 1 ท่าน  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project)
       ในวันแรกของการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 28 สิงหาคม 2566) กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและให้คำชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมในเบื้องต้น ก่อนที่นักศึกษาแลกเปลี่ยน UPGRIS จะร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครล่ามและแปลภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ข้อมูล
       หลังจากนั้นในช่วงท้ายของกิจกรรม คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UPGRIS
       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UPGRIS เดินทางมาเพื่อดำเนินกิจกรรมสังเกตการสอนและทดลองสอน ณ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา (SEA-Teacher Project) โดยจะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 26 กันยายน 2566