- NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช บินลัดฟ้าหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เวียดนาม

       วันที่ 21 สิงหาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 20 คน เดินทางเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบุคลากรและนักศึกษาจาก HUSC