- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2565

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาต่างชาติและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยมากขึ้น