- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 23 คน พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน 2. ศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 3. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมามากยิ่งขึ้น