- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เตรียมเข้มผู้แปลภาษาและผู้ประสานงาน โครงการ นศ.แลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมร่วมกับนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมและการมอบหมายหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก JCU สาขาโบราณคดีและสาขาสังคมสงเคราะห์ ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา