- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ณ ห้องกิจกรรมชั้น 3 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ได้เรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นจากนักศึกษาล่ามแปลภาษาและนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนรู้วิธีการทำขนมไทย (ขนมครก) การทำอาหารไทย (ส้มตำ) การสานปลาตะเพียน การละเล่นของไทย (มอญซ่อนผ้า) และเรียนรู้ศิลปะมวยไทย
       หลังจากนั้นในช่วงท้ายของกิจกรรม คือ การรำไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สอนการแสดงรำไทยขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU