- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ณ ประเทศเยอรมนี

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก (Universität Leipzig) จะจัดสรรทุนฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ภายใต้หลักสูตร International Coaching ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ สาธารณรัฐเยอรมนี…

Read More