- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราช ร่วมต้อนรับคณะผู้นำสตรีโลก

       วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาให้กับคณะผู้นำสตรีโลก (Group of Global Summit of Women) จำนวน 57 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานกระบวนการทอผ้าไหมของอำเภอปักธงชัย ซึ่งคณะผู้นำสตรีโลกได้เยี่ยมชมศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ กระบวนการผลิตผ้าไหม…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม World Camp

       วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship หรือ IYF) ประจำประเทศไทย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลนิธิฯ…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2022 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More