- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนฯ ชาวกัมพูชา เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บริหาร ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากสาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ…

Read More