- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน AKEC Fund ประจำปี 2565

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี แจ้งการเปิดรับสมัครทุน โครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund: AKEC Fund) ประจำปี 2565 โดยโครงการที่จะขอรับทุนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้        1. มีขอบเขตโครงการที่สอดคล้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 1 สาขา ใน 19…

Read More