- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ณ ประเทศเยอรมนี

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก (Universität Leipzig) จะจัดสรรทุนฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ภายใต้หลักสูตร International Coaching ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ สาธารณรัฐเยอรมนี

       ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย: www.itk.uni-leipzig.de โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ตู้ ปณ. 2595 กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565