- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาจีน

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาชาวจีน ผ่านการสนทนาแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการสนทนาภาษาไทยประจำสัปดาห์ โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วย