- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเตรียมความพร้อมหลักสูตรรองรับนักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันภาษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนจากสาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Foundation Courses สำหรับนักศึกษาชาวจีนที่จะเดินทางมาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา