- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนจีนเรียนฟรี

     ด้วยทางบริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด (Education Overseas Co.,Ltd) ทำโครงการร่วมกับ JS Carnival ประเทศจีน และดำเนินการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นสมัคร จนถึงเริ่มการศึกษาที่ประเทศจีน ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้าโครงการดังกล่าว
     ประเภทของทุนที่ทามหาวิทยาลัยในประเทศจีนมอบให้มีดังนี้
1. ทุนเรียนฟรีภาษาจีน 1 ปี (บางมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่าย)
2. ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี หลักสูตรภาคภาษาจีน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
3. ทุนเรียนฟรีปริญญาโท หลักสูตรภาคภาษาจีน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
     สำหรับผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

<<คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม>>